Priser

Detta är exempel på vad olika behandlingar kan kosta hos oss.

(Fullständigt kostnadsförslag ges efter utförd undersökning)

Undersökning 895 kr (inkl röntgenbilder). Ev. hygienbehandling tillkommer.

Kompositfyllningar 995 – 1695 kr (priset beror på storlek, antal ytor och var i munnen fyllningen görs)

Plast/Kompositkronor fr 1995 kr

Porslinkronor/inlägg/skalfasader 3900-5900 kr .

Rotfyllning 3200 – 5200 kr (beroende på vilken tand och antal rotkanaler samt svårighetsgrad)

Tanduttagning 950 – 1700 kr (beroende på svårighetsgrad)

Omfattande kirurgi /visdomtandskirurgi från 2750 kr

Tandblekning 3 600 kr

Bettskena 3995 kr

Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser), högst till ursprunglig kostnad.

Vi tillhör Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag
Allmänt tandvårdsbidrag får man i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och varierar med åldern:
20-29 år  600 kr/år

30-64 år  300 kr/år

65 & + 600 kr/ år 

Högkostnadsskydd

Kostnader upp till 3 000 kr av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får man betala själv om man är över 24 år.

För kostnader på 3.001- 15.000 kr (av referenspriset) får man upptill 50% ersättning.

För kostnader över 15.000 kr (av referenspriset) får man 85% ersättning.

All tandvård ingår inte i tandvårdsstödet. Den tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar, att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende är ersättningsgrundande.

Ps! Vi reserverar oss för ev. prisförändringar .